ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

โครงการ"บ้านสี ขาว ปลอดยาเสพติด "รายละเอียด :
        สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการ ปฎิบัติตามโครงการ"บ้านสี ขาว ปลอดยาเสพติด " เมื่อ.วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 10.00-10.45น. ที่ บ้านผาเด็ง ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ โดย พ.ต.ท.ชวลิต หน่อคำ สวญ.สภ.ป่าแป๋ฯ, พ.ต.ท.ถิรวัฒน์ ต่อสวย สว สส.ฯ, ร.ต.ท.วิศิษฎ์ คำหาบ หน.ชุด ชมส. พร้อมคณะทำ งาน สภ.ป่าแป๋ ได้ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อหา ข้อมูลผู้เสพ ผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้ารายสำคัญ รวมทั้งปัญ หาอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อ กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน

ลิ้งค์ข่าว :
       สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่

8 กุมภาพันธ์ 2560

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top